Prezes

Jerzy Czartoryski

 Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. zamieszkuje na stałe w Kanadzie (Edmonton, AT, Ottawa, ON, Aylmer, QC).
Wykształcenie:
1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań).1963 Magisterium UAM Poznań.
Praca zawodowa:
Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.
Praca społeczna:
Wielokrotny Wice-Prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg stołeczny, Ottawa. Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny-Ottawa. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, PINK. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, SIP.
Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes Polska Jedność Narodowa Inc., PJN, od 2008. Wice-prezes, The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012. Koordynacyjna Rada Programowo-techniczna TvInterPolonia.com.
Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób CZARTORYSKI'S GENEALOGY PAGE
       
    

    Wiceprezes

Stanislaw Zaborowski 

urodzil sie w Warszawie 23 wrzesnia 1938 roku w rodzinie inteligenckiej. Szkole podstawowa ukonczyl w Podkowie Lesnej (1951), gimnazjum w Milanowku (1955) , a w 1962 uzyskal dyplom inzyniera magistra na Wydziale Inzynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pracowal 2 lata w Plocku przy budowie Petrochemii.
W Kanadzie od 1965 roku, pracowal w szeregu firm inzynierskich w Montrealu i Ottawie, a w latach 1975 – 1994 w rzadzie federtalnym (CBC Engineering HQ w Montrealu, potem w Ottawie w Energy, Mines & Resources oraz Canadian International Development Agency CIDA). Od 1994 prowadzil wlasna firme (management consultants) do chwili przejscia na emeryture w 2008.
Przez kilkadziesiat lat nalezal do ottawskiego oddzialu Stowarzyszenia Technikow Polskich (dzis SIP). Przez jedna kadencje pelnil funkcje Wiceprezesa KPK do kontaktow z Rzadem Federalnym. Obecnie jest czlonkiem Board of Directors i sekretarzem PJN.
     Sekretarz

Jolanta Leśniak

Urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące i.m. J. Chreptowicza. W 1980 roku, po studiach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała stopień magistra filologii romańskiej. Następnie pracowała jako asystent w Katedrze Filologii Romańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Była członkiem nowoformującego się NSZZ „Solidarność”.
W 1987 roku opuszcza wraz rodziną Polskę i emigruje do Kanady. Podejmuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Montrealskim i w 1996 roku uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie lingwistyki francuskiej. Przez pierwsze lata pobytu w Kanadzie pracuje jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Montrealu i Ottawie, a od 1998 roku podejmuje pracę jako tłumacz-korektor w Biurze Tłumaczeń rządu federalnego Kanady.
W latach 1997-2013 była wraz z mężem aktywnie zaangażowana w Ruch Światło-Życie (gałąź Domowy Kościół) w Kanadzie. Przez kilka kadencji była sekretarzem i członkiem zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Od 1997 roku jest członkiem Société d'étude et de conférences, a obecnie jest również członkiem zarządu PJN. Jest mężatką, ma troje dzieci i jednego wnuka.

    

     Skarbnik 

Renata Jatczak

Wykształcenie: Szkola podstawowa i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, nieukończone studia na Wydziale Chemii Spożywczej Politechnice Łódzkiej przerwane w 1981. Stan wojenny zastaje ją na Zachodzie i nie decyduje sie wracać do kraju.
W 1982 roku wraz z mężem Jerzym emigruje do Kanady gdzie bierze aktywny udział w manifestacjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce przed Konsulatem PRL w Toronto. Przez 2 lata pracuje w salonie mody damskiej w Toronto, w 1985 otwiera swój własny sklep z odzieżą damską na Bloor St w Toronto, który sprzedaje w 1999 roku i podejmuje pracę w firmie męża. W 2008 roku kończy z dyplomem OREA Real Estate college i zaczyna prace jako Real Estate agent.
Przez cały czas pobytu w Toronto aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym pomagając w organizowaniu uroczystości polonijnych oraz sponsorując różne imprezy polonijne
Od roku 2011 r. mieszka i pracuje  z mężem Jerzym pod Ottawą. Posiadają syna i córkę.
      
          Czlonek
Zarządu

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński

ur. 2 I 1948 r. w Szczecinie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym Krakowie, gdzie ukończył w 1965 r. I Liceum im. Bartłomieja Nodworskiego i studia magisterskie w 1970 r. na Politechnice Krakowskiej (mgr inż. bud. ląd,). W Polsce pracował w Politechnice Krakowskiej i w Krakowskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego. Od 1980 r. przebywa na emigracji w Ameryce Północnej (Chicago, ILL i Ottawa, ON). W 1982 r. ukończył studia magisterskie w University of Illinois at Chicago (M.S. in Mechanics and Materials Engineering), a w 1988 r. studia doktoranckie w Carleton University w Ottawie (Ph.D. in Structural Dynamics). Pracował jako inżynier w Polsce, w Finlandii, w Norwegii, w Niemczech i w USA. W latach 1988-1992 był Research Officer w Institute for Research in Construction (IRC), National Research Council of Canada (NRC). Od 1992 r. pracuje na różnych stanowiskach w Canadian Space Agency (CSA). W latach 1998-2000 pracował w zespole Space Plan Task Force, który przygotował dla Kanady III Long-Term Space Program (1999-2009), a w 2007-2009, w Defence Research & Development Canada (DRDC). Od 2009 r. pracuje w David Florida Laboratory, CSA. Jest autorem i współautorem ok. 50 zrealizowanych projektów konstrukcji budowlanych i ponad 100 publikacji w dziedzinie mechaniki konstrukcji, inżynierii sejsmicznej i technologii kosmicznych.
W latach 1994-2000, był Adjunct Research Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Carleton University. Jest czł. Professional Engineers of Ontario (P.Eng.), recenzentem prac doktorskich, promotorem prac magisterskich, oraz recenzentem prac dla czasopism naukowych i projektów dla Canadian Space Agency i Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC). Za swoją pracę inżynierską i naukową otrzymał szereg nagród. Jest Associate Fellow w American Institute for Aeronautics and Astronautics (AIAA) i w Canadian Aeronautics and Space Institute (CASI), Associate Editor, Canadian Aeronautics and Space Journal (CASJ) (2000-), czł. Editorial Board, International Journal of Space Science and Engineering (2013-) i Councilor, CASI Council (2000-).Dr. A. M. Jabłoński jest czł. Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINwK) (1984-), prezesem Oddz. Ottawskiego i Wice-Prezesem PINwK (1991-), czł. Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP) i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK), Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza. Jest też prezesem Ruebenbauer Foundation (2012-), czł. Rady Polskiej Jedności Narodowej (2008-) i Rady Programowo-Technicznej TVinterPolonia.com (2008-). Jest miłośnikiem najnowszej historii Polski, autorem esejów historycznych i artykułów publicystycznych. Od roku 1982 r. mieszka z żoną Joanną (lekarzem-pediatrą) w Ottawie. Posiadają syna i córkę.
     Czlonek Zarządu
 

Ludwik Klimkowski

Translate This Page